CÔNG TY CƠ KHÍ ĐÚC PHÚC ANH

Địa chỉ: Khu công nghiệp, Thị Trần Lâm, Huyện Ý Yên, Nam Định

Mở cửa: Từ thứ 2 đến thứ 7 8h30 – 17h (nghỉ lễ theo quy định nhà nước)