Chính sách Bảo mật

Cảm ơn bạn đã ghé thăm senbomcatnamdinh.vn. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng đọc chính sách này cẩn thận để hiểu cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn.

1. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, điền vào biểu mẫu trên trang web, thực hiện giao dịch hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng và thông tin thanh toán.

2. Mục đích sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho bạn.
  • Gửi thông tin về sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi.
  • Nâng cao trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.
  • Theo dõi và cải thiện hiệu suất của trang web.
  • Tuân thủ các quy định pháp luật và quy định liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân.

3. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi bạn cho phép hoặc khi chúng tôi cần thực hiện việc này để cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc tuân thủ luật pháp.

4. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi đề cao việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đã triển khai các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

5. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [thông tin liên hệ].

Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật theo thời gian và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào trên trang web của chúng tôi.